استانداردهای اخذ شدهپروانه‌ی بهره برداریگواهی عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)پروانه‌ فعالیت تحقیق و توسعه


گواهی ATEX در زمینه آزمون عملگرهای الکتریکی (IIB)گواهی ATEX در زمینه آزمون عملگرهای الکتریکی (IIC)گواهی ATEX در زمینه تضمین کیفیت تولید عملگرهای الکتریکی

گواهی IP 68


گواهینامه‌ی تست ماندگاری رنگ اکچویتور